Χλωρίνη Παχύρρευστη DROP 4lt

Χλωρίνη Παχύρρευστη DROP 4lt

  • €5,30
    Τιμή μονάδας Translation missing: el.general.accessibility.unit_price_separator 
Συμπεριλαμβανομένου του φόρου. Η αποστολή υπολογίστηκε κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.


Παχύρρευστο Υποχλωριώδες Νάτριο (χλωρίνη)
Ιδανικό για γενική χρήση και τουαλέτα.
Συσκευασία 4 λίτρων.
Εγκεκριμένο από: ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ –ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΞΗ : ΚΙΝΔΥΝΟΣ
diabrotiko GHS05                     epivlabes gia to perobalon GHS09   ΚΙΝΔΥΝΟΣ
   
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ                 ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δηλώσεις Επικινδυνότητας
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
Η400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια
EUH206: Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο).
Δηλώσεις Προστασίας
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά
P264: Πλύνετε ... σχολαστικά μετά το χειρισμό
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας προστασίας ματιών / προσώπου
P362: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε
P391: Συλλέξτε το χυμένο υγρό
P301 +310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό
P301 +330 +331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό
P303 +361 +353: ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους
P304 +340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή
P305 +351 +338: ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνουμε - να συνεχίσει το ξέπλυμα
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο
P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς/ εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς